Category Archives: Tin tức

Cập nhật và tổng hợp những tin tức, đánh giá, xu hướng mới nhất về thông tin và dịch vụ doanh nghiệp, luật doanh nghiệp và các thông tin khác liên quan…

Đặc điểm của công ty Hợp danh

Công ty hợp danh là một trong các hình thức doanh nghiệp tại Việt Nam....

Khái niệm và ý nghĩa của vốn pháp định

Để thành lập doanh nghiệp, công ty thì vốn pháp định là một trong các...

Tổng quan về vốn điều lệ

Từ ngày 26/11/2014, Luật doanh Nghiệp đã được Quốc hội thông qua việc sửa đổi...

Đặc điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được các doanh nghiệp lựa chọn...

Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

Nghị định số 82/2018/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý khu công nghiệp...

Quy trình thành lập doanh nghiệp chế xuất

Khái niệm Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm...

Những “nỗi khổ” của doanh nghiệp tư nhân

Khái quát về Doanh nghiệp tư nhân Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do...

Quyền lợi và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông

Cổ đông là những người góp vốn và nắm quyền sở hữu cổ phần trong...

Thông tư 176/2012/TT-BTC

Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử...

Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Sửa đổi, bổ...

Contact Me on Zalo
0902102903