Cách tính khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2020

Cách tính khấu hao tài sản cố định mới nhất năm 2020

Rất nhiều doanh nghiệp hiện nay vẫn còn đang phân vân về việc lựa chọn, cũng như là về cách tính khấu hao tài sản cố định. Vậy có những phương pháp khấu hao tài sản cố định nào? Chúng có những quy định gì? Cùng Luật ADZ tìm hiểu ở bài viết dưới đây nhé.

Quy định về phương pháp khấu hao tài sản cố định

Căn cứ theo Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC năm 2017, doanh nghiệp khi muốn sử dụng phương pháp trích khấu hao tài sản cố định phải áp dụng những quy định sau đây:

 • Doanh nghiệp phải thông báo với các cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao tài sản cố định và được quyền tự quyết định lựa chọn phương pháp trích khấu
 • Các doanh nghiệp phải thực hiện một cách nhất quán các phương pháp trích khấu hao trong suốt quá trình sử dụng tài sản cố định

Một số trường hợp đặc biệt cần phải thay đổi phương pháp trích khấu hao:

 • Phải ghi rõ sự thay đổi về cách thức sử dụng tài sản cố định để đem lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp
 • Mỗi tài sản cố định chỉ được phép thay đổi một phương pháp trích khấu hao trong quá trình sử dụng. Trong trường hợp thay đổi, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Thông tư 45/2013/TT-BTC và Phụ lục 2 Thông tư 45/2013/TT-BTC, có 3 phương pháp trích khấu hao tài sản cố định, bao gồm:

 • Khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng
 • Khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh
 • Khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm

Nội dung của từng phương pháp khấu hao tài sản cố định như sau:

1. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng là phương pháp trích khấu hao mà mức khấu hao cơ bản hàng năm không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định.

(*) Công thức xác định khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng

– Công thức xác định mức khấu hao trung bình hàng năm:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định : Số năm trích khấu hao

– Công thức xác định mức khấu hao trung bình hàng tháng:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Số khấu hao phải trả trích cả năm : 12 tháng

– Công thức xác định mức khấu hao cho năm cuối cùng của tài sản cố định:

Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của tài sản cố định = Nguyên giá của tài sản cố định – Số khấu hao lũy kế đến năm trước năm cuối cùng

Trong trường hợp nguyên giá hoặc thời gian trích khấu hao của tài sản cố định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định mức trích khấu hao trung bình của tài sản cố định theo một trong hai công thức sau:

Mức trích khấu hao trung bình xác định lại = Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán : Thời gian trích khấu hao xác định lại

Hoặc

Mức trích khấu hao trung bình xác định lại = Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán : Thời gian trích khấu hao còn lại

Trong đó:

Thời gian trích khấu hao xác định lại = Thời gian trích khấu hao đã đăng kí – Thời gian đã trích khấu hao

Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

2. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh

Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh là phương pháp áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi, hoạt động có hiệu quả kinh tế cao và phải phát triển nhanh. Hơn nữa, phải thảo mãn các điều kiện:

 • Là tài sản cố định mới và chưa qua sử dụng
 • Là các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm

(*) Công thức xác định khấu hao tài sản cố định theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh

– Công thức xác định mức khấu hao trung bình hàng năm:

Mức khấu hao hàng năm = Giá trị còn lại của tài sản cố định x Tỷ lệ khấu hao nhanh

Trong đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng (%) = 1

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định x 100

Hệ số điều chỉnh xác định theo thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được quy định như sau:

Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định (t)  Hệ số điều chỉnh (lần)
Đến 4 năm (t < hoặc = 4 năm) 1,5
Từ 4 đến 6 năm ( 4 năm < t < hoặc = 6 năm) 2,0
Trên 6 năm (t > 6 năm) 2,5

– Công thức xác định mức khấu hao trung bình hàng tháng:

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng của tài sản cố định = Số khấu hao phải trích cả năm : 12 tháng

3. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo số lượng, khối lượng sản phẩm

(*) Tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm là các loại máy móc, thiết bị, dụng cụ thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm
 • Xác định được tổng số lượng, khối lượng sản phẩm sản xuất theo công suất thiết kế của tài sản cố định
 • Công suất sử dụng thực tế bình quân tháng trong năm không thấp hơn 100% công suất thiết kế

(*) Công thức xác định khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo khối lượng, số lượng sản phẩm

– Công thức xác định mức khấu hao trung bình hàng tháng được tính như sau:

Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm sản xuất trong tháng x Mức trích khấu hao trung bình tính cho một đơn vị sản phẩm

Trong đó:

Mức trích khấu hao trung bình tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá tài sản cố định : Sản lượng theo công suất thiết kế

– Công thức xác định mức khấu hao trung bình hàng năm được tính theo một trong hai cách sau:

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Mức trích khấu hao trong tháng của tài sản cố định x 12 tháng

Hoặc

Mức trích khấu hao trung bình hàng năm của tài sản cố định = Số lượng sản phẩm sản xuất trong năm x Mức trích khấu hao trung bình tính cho một đơn vị sản phẩm

Trên đây Luật ADZ đã nêu đầy đủ về các quy định cũng như là các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo quy định của pháp luật. Hy vọng qua bài viết trên, các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến việc trích khấu tài sản cố định. Nếu có vấn đề thắc mắc, hãy liên hệ với Luật ADZ để được sẵn sàng tư vấn và phục vụ quý khách. Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0902102903