Category Archives: Tin tức

Cập nhật và tổng hợp những tin tức, đánh giá, xu hướng mới nhất về thông tin và dịch vụ doanh nghiệp, luật doanh nghiệp và các thông tin khác liên quan…

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Đặc điểm và quy trình thành lập của doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay. Khi...

Tổng quan về thủ tục đăng ký kinh doanh

Một doanh nghiệp khi muốn đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh thì cần...

Mã số doanh nghiệp là gì? Những điều cần biết về mã số doanh nghiệp – mã số thuế

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp sẽ...

Thông tư số 127/2015/TT-BTC hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một...

Luật thống kế 2015 (Luật số 89/2015/QH13)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội...

Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg: Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ...

Tổng quan về thuế và các đặc điểm của thuế năm 2020

Tất cả các cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp khi có hoạt động sản...

Quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất năm 2020

Để thành lập một doanh nghiệp thì bạn cần phải nắm rõ rất nhiều thông...

Cập nhật đầy đủ về thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Người lao động bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) nếu...

Luật số 97/2015/QH13 của Quốc hội quy định về Luật phí và lệ phí

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội...

Contact Me on Zalo
0902102903