Category Archives: Tin tức

Cập nhật và tổng hợp những tin tức, đánh giá, xu hướng mới nhất về thông tin và dịch vụ doanh nghiệp, luật doanh nghiệp và các thông tin khác liên quan…

Thông tư số 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;...

Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Lệ phí môn bài

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ...

Thuế môn bài là gì? Quy định về thuế môn bài năm 2020

Theo quy định của pháp luật, các doanh nghiệp hay tổ chức có hoạt động...

Những điều doanh nghiệp cần biết về đăng ký giấy phép kinh doanh

Khi bắt đầu bước chân vào con đường kinh doanh, ngoài việc phải tìm hiểu...

Tổng quan về thủ tục đăng ký thuế cho doanh nghiệp

Nộp thuế là quyền lợi cũng như là nghĩa vụ của mọi tổ chức và...

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài

Nghị định số 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số...

Tổng quan về hình thức tra cứu bố cáo điện tử của doanh nghiệp

Tra cứu bố cáo điện tử là một hình thức kiểm tra rất cần thiết...

Luật đầu tư 2014 (Luật số: 67/2014/QH13)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội...

Cách loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam

Theo quy định của luật doanh nghiệp, hiện nay Việt Nam có 4 loại hình...

Hướng dẫn ghi mã ngành nghề kinh doanh mới nhất

Bạn đang có ý định thành lập doanh nghiệp nhưng chưa biết cách ghi mã...

Contact Me on Zalo
0902102903