Đặc điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì? Đặc điểm của công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp được các doanh nghiệp lựa chọn nhiều nhất hiện nay. Đa phần các công ty khi muốn thành lập doanh nghiệp đều sử dụng loại hình doanh nghiệp này. Chính vì vậy, nhu cầu tìm hiểu rõ các thông tin về loại hình doanh nghiệp này càng cao. Để đáp ứng nhu cầu này, hôm nay Luật ADZ xin chia sẻ các nội dung cơ bản nhất về công ty cổ phần qua bài viết dưới đây.

Khái quát chung công ty cổ phần

Công ty cổ phần là một loại hình doanh nghiệp được ghi nhận trong Luật doanh nghiệp 2014.

Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần được gọi là cổ phần.

Các thành viên sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Một công ty cổ phần cần có ít nhất 3 cổ đông, và không bị hạn chế số lượng cổ đông. Cổ đông của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.

Tỷ lệ % vốn góp cũng sẽ là cơ cở để các cổ đông nhận lợi nhuận và chịu trách nhiệm về nợ, rủi ro. Lợi nhuận cổ đông nhận được trong công ty được gọi là cổ tức.

Cổ đông của công ty cổ phần được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác. Riêng cổ đông sáng lập thì trong 3 năm đầu không được phép chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình.

Đặc điểm của công ty cổ phần

Từ những khái quát trên chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đặc điểm cơ bản của công ty cổ phần như sau:

– Công ty cổ phần sẽ có ít nhất 3 cổ đông sáng lập, và không bị hạn chế số cổ đông tối đa.

– Việc góp vốn vào công ty sẽ được thể hiện qua việc mua cổ phần.

– Công ty cổ phần có thuận lợi trong việc huy động vốn nhờ việc có thể đồng thời phát hành cả trái phiếu lẫn cổ phiếu.

Đặc điểm của công ty cổ phần

– Ưu điểm của công ty cổ phần:

 • Công ty cổ phần là một pháp nhân chịu trách nhiệm hữu hạn nên mức độ rủi ro ít.
 • Quy mô hoạt động và huy động vốn dễ hơn với việc không bị hạn chế số lượng cổ đông.
 • Tính độc lập cao giữa sở hữu và quản lý công ty nên hiệu suất quản lý cao.
 • Cơ cấu và huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu nên việc đầu tư, mở rộng kinh doanh được dễ dàng. Đây cũng là đặc điểm nổi trội của công ty cổ phần so với các doanh nghiệp khác.

– Nhược điểm của công ty cổ phần:

 • Việc các thành viên cổ đông lớn có thể dẫn đến việc mâu thuẫn trong quản lý, khó thống nhất ý kiến.
 • Đồng thời, các báo cáo, tình hình thực trạng của công ty khó bảo mật do chính sách công khai với các cổ đông.
 • Cổ đông được tự do chuyển nhượng cổ phẩn dẫn đến người điều hành cần nắm chắc số lượng cổ phần nếu không muốn bên ngoài chiếm lượng cổ phần lớn hơn.
 • Chi phí thành lập doanh nghiệp tốn kém.
 • Các quyết định đều phải qua họp cổ đông, hội đồng biếu quyết nên mất đi tính linh hoạt.

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Cổ đông trong công ty cổ phần được chia làm nhiều loại dẫn đến cổ phần họ sở hữu cũng được chia thành nhiều loại.

Cổ phần phổ thông: những cổ phần do cổ đông phổ thông sở hữu.

Cổ phần ưu đãi do các cổ đông ưu đãi sở hữu. Cổ phần ưu đãi này được chia làm các loại sau:

 • Cổ phần ưu đãi quyền biểu quyết: Thông thường, mỗi cổ phiếu ứng với 1 phiếu biểu quyết. Còn với cổ phần ưu đãi thì số phiếu biểu quyết sẽ lớn hơn cổ phần phổ thông. Điều lệ công ty sẽ quyết định số phiếu biểu quyết của cổ phần ưu đãi. Hiện chỉ có cổ đông sáng lập hoặc tổ chức được Chính phủ ủy quyền mới được nắm giữ cổ phiếu biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức là những cổ phần được thanh toán lợi nhuận cao mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc nhận mức cố định hàng năm. Cổ tức của cổ phần ưu đãi không chịu chi phối của lợi nhuận kinh doanh của công ty. Thông thường cổ tức được chia làm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Tại cổ phần ưu đãi có ghi rõ mức cổ tức cố định và phương thức tính cổ tức thưởng. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi sẽ được nhận cổ tức hàng năm đồng thời nhận lại tài sản còn lại ứng với tỷ lệ vốn góp khi công ty phá sản hoặc giải thể. Tuy nhiên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi không được dự họp đại hội cổ đông, không có quyền biểu quyết.
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại: theo như đúng tên gọi thì cổ đông sở hữu cổ phần này sẽ được quyền ưu tiên hoàn lại vốn góp bất cứ khi nào. Tuy nhiên, các cổ đông này sẽ không được tham gia biểu quyết hay tham gia Đại hội cổ đông, không được bỏ phiếu bầu ứng cử viên vào ban kiểm soát. Những quy định này được ghi chú rõ theo Điều 83 Luật Doanh nghiệp Việt Nam 2005.
 • Cổ phần ưu đãi khác: Các cổ phần này được quyết định trong Điều lệ của công ty.

Các loại cổ phần của công ty cổ phần

Các cổ phần cũng có đặc điểm riêng cần chú ý như:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có thời hạn 3 năm. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông. Đối tượng sở hữu cổ phần này chỉ có thể là cổ đông sáng lập hoặc các tổ chức được Chính phủ ủy quyền.
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại hoặc các cổ phần ưu đãi khác đều chỉ được phép mua hoặc sang nhượng sau khi được phép của Đại hội cổ đông.
 • Cổ phần phổ thông không được phép chuyển thành cổ phần ưu đãi, nhưng cổ phần ưu đãi thì có thể chuyển thành cổ phần phổ thông.
 • Mỗi loại cổ phần sẽ tạo cho cổ đông có những quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích khác nhau.

Kết luận

Công ty cổ phần có cơ cấu tổ chức phức tạp hơn các loại hình doanh nghiệp khác. Bạn có nhu cầu thành lập công ty cổ phần có thể liên hệ Luật ADZ để được tư vấn hỗ trợ 24/7. Hi vọng qua bài viết hôm nay, các bạn đã nắm được những kiến thức cơ bản về công ty cổ phẩn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
0902102903